Ook moeite met bepaalde vakken?Studeum helpt je er bovenop
Studeum bijles & huiswerkbegeleidingalle vakken, alle niveaus
Ook moeite met bepaalde vakken?Studeum helpt je er bovenop
Studeum bijles & huiswerkbegeleidingalle vakken, alle niveaus
Ook moeite met bepaalde vakken?Studeum helpt je er bovenop
Studeum bijles & huiswerkbegeleidingalle vakken, alle niveaus

Bijles en huiswerkbegeleiding

huiswerkbegeleiding in amsterdam

Huiswerkbegeleiding in Amsterdam voor middelbare scholieren

Bij Studeum bieden we huiswerkbegeleiding in Amsterdam aan middelbare scholieren. Voor uitstekende bijlessen of huiswerkbegeleiding in de regio Amsterdam en Zaandam kunt u bij ons terecht. Tijdens het intakegesprek wat u voert met onze studieadviseur zal blijken of de leerling het meeste baat heeft bij bijles of huiswerkbegeleiding. In een enkel geval zal aangeraden worden om beide vormen van begeleiding op te starten.

Waarom bijles en huiswerkbegeleiding?

Bij bijles vormt vaak het niveau van de lessen op school een probleem. Dit kan zijn doordat de docent te snel door de stof heen gaat, er simpelweg geen (bevoegde) docent aanwezig is of wegens een achterstand van de leerling door ziekte of wisseling van school. Hoe de problemen met bepaalde vakken dan ook ontstaan mogen zijn het is voor iedereen beter als hier vroeg actie op ondernomen wordt. Hoe langer er gewacht wordt met het inhalen van de stof hoe meer achterstand er ontstaat. Een bijles docent van Studeum heeft vakspecifieke kennis en is in staat om in korte tijd een achterstand in te halen. Ook kan een docent van Studeum u voor langere tijd ondersteunen na het inhalen van de achterstand om terugval te voorkomen. Dus heeft uw zoon of dochter huiswerkbegeleiding in Amsterdam, Zaandam of omstreken nodig? Neem dan gerust contact met ons op of vraag een informatiepakket bijles aan.

Algemene studievaardigheden

Huiswerk vormt een belangrijk deel van de middelbareschool opleiding. Tijdens het maken van huiswerk wordt de stof die tijdens de les is behandeld opnieuw herhaald en geoefend. Mocht de leerling problemen hebben met het maken van huiswerk of problemen ervaren met algemene studievaardigheden dan kan de leerling baat hebben bij een huiswerkbegeleider. Deze Studeum docenten hebben naast een brede kennisbasis ook nog eens verstand van studievaardigheden. Samen met de Studeum docent wordt een helder schema opgesteld waarin vermeld wordt hoe en wanneer er huiswerk wordt gemaakt. Hiernaast zal de docent op vooral bepaalde tijden aanwezig zijn om assistentie te verlenen bij het maken van huiswerk en te kijken of de gemaakte afspraken worden nageleefd.

Aan de slag met huiswerkbegeleiding in Amsterdam

De eerste stap richting uw eerste bijlessen is al gezet met uw bezoek aan onze website. De volgende stappen zijn net zo eenvoudig als de eerste. Vraag eerst vrijblijvend ons informatiepakket aan. Mocht u daarna graag willen beginnen met het volgen van bijlessen of huiswerkbegeleiding, maak dan een afspraak met onze studieadviseur. Tijdens dit intakegesprek bekijkt u samen met onze studieadviseur wat de leerling nodig heeft om op het juist niveau te functioneren. Na het intakegesprek gaan wij op zoek naar een geschikte docent en maken we samen een eerste afspraak voor bijles of huiswerkbegeleiding. De overige afspraken kunt u in samenspraak met de docent maken.

De opvolging

Nadat u of uw kind begonnen is met bijlessen of huiswerkbegleiding starten wij vanaf het Studeum kantoor een evaluatieprogramma op. In dit programma noteren wij de gegevens zoals die zijn opgenomen tijdens het intakegesprek en de vorderingen die de leerling maakt tijdens de bijlessen. Al deze gegevens worden verwerkt zodat wij de medewerkers van Studeum kunnen bepalen of de bijlessen volgens plan verlopen of dat er eventueel aanpassingen gemaakt moeten worden om het gewenste doel te bereiken.

Ik wil een informatiepakket Ik wil een afspraak met de studieadviseur