Ook moeite met bepaalde vakken?Studeum helpt je er bovenop
Studeum bijles & huiswerkbegeleidingalle vakken, alle niveaus
Ook moeite met bepaalde vakken?Studeum helpt je er bovenop
Studeum bijles & huiswerkbegeleidingalle vakken, alle niveaus
Ook moeite met bepaalde vakken?Studeum helpt je er bovenop
Studeum bijles & huiswerkbegeleidingalle vakken, alle niveaus

HAVO

bijles havo in amsterdam

Bijles HAVO

Bijles HAVO nodig in Amsterdam of Zaandam? Veel HAVO leerlingen kijken uit naar het studeren aan een HBO (Hoger Beroeps Onderwijs). Juist de afwisseling tussen theorie en praktijk die de leerlingen zich hier eigen maken is voor velen een interessant toekomstbeeld. Vooral deze kwaliteit maakt van HAVO (en uiteindelijk HBO) leerlingen zulke gewilde medewerkers voor een brede selectie aan bedrijven in binnen en buitenland.

Bijles op het HAVO in Amsterdam of Zaandam

Na het kiezen van een profiel in de bovenbouw (en de voorbereiding daarop in de onderbouw) heeft uw zoon of dochter wellicht al een beeld van het toekomstig beroep, andere leerlingen blijven lang onzeker over de te volgen vervolgstudie. Hoe zeker over de toekomst ze dan ook zijn het HAVO diploma dient eerst behaald te worden. Een aantal factoren kunnen hier verstorend werken, sommige leerlingen hebben moeite om mee te komen met bepaalde vakken terwijl deze vakken wel essentieel zijn voor het gekozen profiel en dus het diploma. Andere leerlingen merken tijdens het middelbaar onderwijs dat ze bepaalde basiskennis niet volledig tot zich hebben genomen op de basisschool en niet in staat zijn om dit in te halen. De bijlesdocenten van Studeum kunnen hierbij helpen, op de lange termijn door te inventariseren waar de problemen precies spelen en te werken aan een gewenst basisniveau van een bepaald vak. Op de korte termijn door samen te werken aan huiswerk en voorbereiding op overhoringen en toetsen. Op deze manier hopen we op korte termijn de cijfers te verbeteren terwijl we tegelijkertijd werken aan het opkrikken van de basiskennis en zo uiteindelijk de leerling weer zelfstandig het vak te laten volgen. Bijles HAVO nodig? Vraag het informatiepakket aan.

Huiswerkbegeleiding op het HAVO

Huiswerkbegeleiding voor havisten heeft niet te maken met begeleiding voor een of twee specifieke vakken maar meer met het aanleren van structuren. Vaak hebben leerlingen naast school veel werkzaamheden en hobby’s, doordat tijd schaars is komen ze in de problemen met huiswerk of taken. Hierdoor kunnen prestaties omlaag gaan en kunnen er zelfs problemen ontstaan. Maakt u gebruik van huiswerkbegeleiding van Studeum dan kijkt de bijlesdocent samen met uw zoon of dochter naar de hoeveelheid werk per week of dag. Daarna worden er prioriteiten gesteld aan de hand van de cijferlijst en wordt er een planning van de uit te voeren werkzaamheden opgesteld. Daarnaast wordt er uiteraard gekeken naar de hoeveelheid werk die toetsen en examens met zich meebrengen. Bij het volgende bezoek van de bijlesdocent wordt de planning weer doorgenomen, besproken en waar nodig aangepast.

Ik wil graag een afspraak met de studieadviseur! Ik wil meer informatie over de vakken!